Miejskie Linie Turystyczne

Miejskie Linie Turystyczne są liniami transportu publicznego, które kursują najczęściej w okresie wakacyjnym, czasem nawet rozpoczynając sezon już z początkiem maja lub czerwca. Obsługiwane są zabytkowym taborem komunikacji miejskiej, przeważnie związanym eksploatacyjnie z danym miastem. Linie te są najczęściej organizowane lub współorganizowane przez miejskich przewoźników i stowarzyszenia miłośników komunikacji miejskiej w porozumieniu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Miejskie Linie Turystyczne można podzielić przede wszystkim ze względu na wykorzystywany tabor – będą to wówczas autobusowe linie turystyczne, tramwajowe linie turystyczne i trolejbusowe linie turystyczne. Zakładając oczywiście wykorzystanie tylko i wyłącznie taboru komunikacji miejskiej w jej tradycyjnym rozumieniu. Można oczywiście do tej grupy zaliczyć także linie turystyczne organizowane w ramach systemu lekkiej kolei miejskiej, ale w przypadku Polski jest to zjawisko zdecydowanie niszowe.

W Polsce zdecydowaną większość stanowią autobusowe linie turystyczne, z uwagi na popularność i liczebność funkcjonujących w naszym kraju sieci komunikacji autobusowej. W drugiej kolejności są to tramwajowe linie turystyczne, działające w większości polskich miast, posiadających sieć tramwajową. Niszowym zjawiskiem natomiast w Polsce są trolejbusowe linie turystyczne z uwagi na to, że działających sieci trolejbusowych w naszym kraju jest bardzo mało, bo tylko 3, z czego na 2 uruchamiane są przejazdy zabytkowymi trolejbusami.

Wybrane linie turystyczne w Polsce: