Turystyka

Turystyka jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym w naszym społeczeństwie – podróżuje niemal każdy. Są to podróże zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Według Światowej Organizacji Turystyki UNWTO „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Można zatem wpisać w turystkę wyjazdy związane z komunikacją miejską – zarówno te poświęcone zwiedzaniu sieci transportu publicznego w danej destynacji turystycznej, poznaniu i podróżowaniu różnymi typami taboru, jak i robienie fotografii dokumentacyjne czy pamiątkowej oraz kolekcjonowanie biletów z konkretnych miast. Taką turystykę można wpisać w wiele rodzajów i typów turystyki. Przede wszystkim może być to turystyka miejska, turystyka kulturowa, turystyka niszowa, czy turystyka transportowa.

Turystyka transportowa została zdefiniowana w 2005 roku przez Derek’a Hall’a, który nie definiując jej literalnie, opisał czym aktywność związana z taką turystyką może się objawiać. Wówczas było to bardzo nietypowe postrzeganie transportu w turystyce, bowiem dostrzegano wtedy tylko “komunikacyjną” rolę transportu w turystyce, jako zwyczajny dojazd i powrót z wyjazdu turystycznego. Jednak właśnie od początku XXI wieku postrzeganie to systematycznie się zmienia i naukowcy zaczynają dostrzegać w swoich publikacjach naukowych zjawisko, które od dawna ma miejsce, którego początki tak naprawdę sięgają końcówki XIX wieku.

Niestety, naukowcy nie rozbudowują zbyt chętnie tego tematu, skupiając się na “bardziej turystycznych” zagadnieniach w swoich pracach naukowych. Można jednak odnaleźć publikacje traktujące właśnie o wykorzystaniu transportu jako atrakcji turystycznej miasta.

Warto także nadmienić, że turystykę transportową można podzielić ze względu na wykorzystany do jej uprawiania środek transportu. Wówczas można wydzielić turystykę morską, turystykę lotniczą, turystykę kolejową i turystykę komunikacyjną.

W ostatnich latach można zauważyć wzmożony rozwój turystyki komunikacyjnej, głównie za sprawą prężnie rozwijających się inicjatyw miejskich linii turystycznych oraz tworzenia się muzeów poświęconych zbiorom komunikacji miejskiej.

Zobacz także: