Kolekcja zabytkowych biletów

Nieodzownym elementem historii transportu oprócz pojazdów i zabytkowej infrastruktury są bilety oraz inne dokumenty które towarzyszyły od zawsze kursowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Z przyjemnością chcemy Państwu zaprezentować galerię zabytkowych biletów komunikacji miejskiej w Krakowie, obejmujący początki kursowania tramwajów elektrycznych, poprzez okres PRL-u, aż do czasów współczesnych. Właścicielem oryginalnej kolekcji jest Pan Rafał Forma, któremu bardzo dziękujemy za udostępnienie biletów do digitalizacji na stronę WWW.

Kolekcja została podzielona na główne działy związane z okresami historycznymi komunikacji w Krakowie oraz rodzajem biletów: