b4i

Sprzęg Scharfenberga pomiędzy wagonami T4 #220 i B4 #527 - widok z profilu na połączenie wagonów