Sanok ND #502 – wnętrze

ND #502 - uchwyty dla pasażerów