Autobus Chevrolet zasilany gazem drzewnym, oczekujący na pasażerówn na przystanku przy ul. Sienkiewicza w Krakowie
Zapomniane pojazdy

Autobus Chevrolet EDF 183 “Bielany” zasilany gazem drzewnym

Autobusy marki Chevrolet pochodzące z lat 1937-1939 zostały sprowadzone do Krakowa z Warszawy w czasie okupacji niemieckiej w styczniu 1940 roku. Zachowały one swoje oryginalne warszawskie czerwone malowanie i numery taborowe. Z racji niedostatku benzyny, przeznaczonej głównie na działania wojenne, autobusy były zasilane gazem drzewnym, który był wytwarzany z drewna w specjalnych generatorach, ciągniętych w przyczepce za autobusem. Paliwo to było stosowane głównie w trakcie II Wojny Światowej, a obecnie w ten sposób zasilane są praktycznie jedynie niektóre pojazdy historyczne, a także ciężarówki wojskowe w Korei Północnej.

Autobus Chevrolet zasilany gazem drzewnym, oczekujący na pasażerówn na przystanku przy ul. Sienkiewicza w Krakowie Chevrolet "Bielany" na przystanku w Krakowie. Na zdjęciu widoczna przyczepa z generatorem gazu drzewnego. Chevrolet "Bielany" na przystanku w Krakowie

Zdjęcia przedstawione powyżej wykonano w Krakowie przy ulicy Henryka Sienkiewicza w kwietniu 1943 roku. Autobus Chevrolet EDF 183 “Bielany” #110 był tego dnia oddelegowany do obsługi autobusowej linii 3, której przystanek końcowy znajdował się przy Domu Czynszowym Lwowskiego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Krakowie, zlokalizowanym pomiędzy ulicami Pomorską i Sienkiewicza oraz Placem Inwalidów. Linia kursowała na trasie z ulicy Karmelickiej do “Szpitala niemieckiego” (ob. Szpital Narutowicza). Stanowiła ona przedłużenie linii tramwajowej do Bronowic i była linią o charakterze “tylko dla Niemców”, uruchomioną przez okupacyjne władze miasta.

Źródło fotografii: Narodowe Archiwum Cyfrowe, fotografował Theuergarten Ewald.